Tijdens tentoonstellingen kan een hond de volgende kwalificaties toebedeeld krijgen:

Oscars

Uitmuntend:
De kwalificatie “uitmuntend” mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

Zeer Goed:
De kwalificatie “zeer goed” mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “uitmuntend”.

Goed:
De kwalificatie “goed” wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “zeer goed”.

Matig:
De kwalificatie “matig” wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

Diskwalificatie:
Diskwalificatie kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet voor de toekenning van een kwalificatie in aanmerking.

Tijdens shows en tentoonstellingen worden vaak de termen CAC en CACIB gebruikt. Maar wat betekenen deze precies?

CAC: Certificat d”Apitude au Championnat.iampierric2012web

iampierric2012web
CAC is de kampioenschapsprijs die door de Raad van Beheer op kampioenschapstentoonstellingen en kampioensclubmatches beschikbaar gesteld word aan de beste reu en beste teef van elk ras, mits deze honden een “U” behaalden. De titel kampioen wordt gegeven aan de hond, die vier van deze kampioens prijzen heeft behaald onder minstens twee verschillende keurmeesters op minstens drie verschillende tijdstippen. Men kan met drie tijdstippen volstaan, daar men bij het behalen van de kampioensprijs op de Winner of op een kampioensclubmatch deze dubbel berekend krijgt. Een reservekampioenschap van een kampioensclubmatch geldt voor een enkele kampioensprijs. Voorts mogen ook vier of meer andere reservekampioensprijzen worden gelijk gesteld aan een kampioensprijs. De titel kampioen wordt toegekend als de hond bij het behalen van zijn laatste kampioensprijs minstens 27 maanden is.

CACIB: Certificat d’Apitude au Championate International de Beaute.
CACIB is het certificaat van de F.C.I, dat beschikbaar wordt gesteld op internationale tentoonstellingen, zowel aan de beste reu als aan de beste teef, mits deze een “U” behaalden en ingeschreven waren in de openklasse of kampioensklasse en mits zij 15 maanden of ouder zijn. De titel Internationaal Schoonheidskampioen wordt verkregen, indien de hond in minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging, onder minstens drie verschillende keurmeesters, vier certificaten heeft behaald.

Tijdens hondenshows en tentoonstellingen kan een hond de volgende titels halen:

thedogshow

BOB = Best of Breed

De titel Best of Breed ofwel Beste van het Ras wordt tijdens de hondenshow door de keurmeester aan die hond toegekend die volgens hem/haar de beste vertegenwoordiging van het ras is. Eerst worden uit alle klasses de winnende reuen bij elkaar gezet voor de titel “Beste Reu”. (Mits de hond minimaal een uitmuntend heeft gehaald). Daarna worden de winnende teven uit de verschillende klasses gekeurd voor de titel “Beste Teef”. Uit de Beste Reu en Beste Teef wordt daarna de BOB gekozen.

BOG = Best of Group
Per rasgroep moeten alle Best of Breeds tegen elkaar lopen in de erering voor de titel Best in Group.

BIS = Best in Show
De tien winnaars van de BOG strijden tegen elkaar in de laatste keuring van de dag. De winnaar mag naar huis met de titel Best in Show.

Tijdens hondenshows en tentoonstellingen wordt de volgende klassenindeling gebruikt:

1. Puppyklasse:showcuijk

showcuijk
voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt. (De toekenning van het (res)CAC-CACIB is niet mogelijk in deze klasse).

2. Jeugdklasse:
voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt. (De toekenning van het (res) CACIB is niet mogelijk in deze klasse).

3. Jonge Hondenklasse:
voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.

4. Open klasse:
voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

5. Gebruikshondenklas:
voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. Bijgevoegd bij de inschrijving moet worden een kopie van de verklaring dat de betreffende hond in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten, afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklasse.

6. Kampioensklas:
voor honden die voor de eerste dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Nederlands, Belgisch of Duits Kampioen, of VDH-kampioen. De volgende titels vallen hierbuiten: AKC, Europees- of Wereldkampioen F.C.I., alsmede Siegertitels. De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van een van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

Groepsklas:
Titel “Beste Groep van de dag”. Voor groepen van minstens drie honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de groepsklas moeten ook in een der andere klassen (1 t/m 6) zijn ingeschreven.

Koppelklas:
Titel “Beste Koppel van de dag”. Voor twee honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de koppelklas moeten ook in een andere klasse(1 t/m 6) zijn ingeschreven.