Hooch1eplacgroningen2012webWat leuk dat u
bij ons op de site bent.
Welkom!

Wij zijn Timo en Marion en wonen in het polderdorp Wieringerwerf, samen met onze roedel Bordeaux Dogs. Jaren geleden kochten we onze eerste Bordeaux Dog bij een rijks gediplomeerde Bordeaux Dog Fokker in Nederland. Al snel bleek, dat de hond zware HD ( HeupDysplasie ) had, en geopereerd moest worden met daaraan gekoppeld een langdurige en zeer intensieve revalidatie. Na hier goed doorheen te zijn gekomen, kwam er een hersentumor overheen.

Na deze ervaring was bij ons de passie verdwenen ( dachten we ). Sindsdien hebben we vele hondenrassen in ons bezit gehad en zo een uitgebreide kennis opgebouwd over hondengedrag, de opvoeding van honden, gehoorzaamheid en roedelgedrag. Maar de voorliefde voor Bordeaux Dogs bleef toch altijd kriebelen….turnerthehollywoodranch01

Gelukkig kwam Jan van Bordeaux Dog kennel De Legeane op ons pad. Dit was voor ons het moment waarbij wij zagen dat het toch anders kan met dit ras. Wat waren wij onder de indruk van de gezondheid en vitaliteit van hun honden, en dit ook nog eens gekoppeld aan een prachtig voorkomen! Oude jeugdliefde roest niet, dus dat was de start van onze Bordeaux Dog kennel The Hollywood Ranch. Via Jan kochten we in 2010 onze eerste “echte” Bordeaux Dog, de jongedame “Tante” Cheryl.

Het jaar daarop hebben we genomen om uit te zoeken of de “jeugdliefde” niet leidde tot impulsbeslissingen (tja, dat doe je als je verliefd bent, ook op een hond! ) Op alle manieren hebben we onszelf overtuigd. We hebben heel veel informatie ingewonnen, we hebben heel veel hondenshows afgelopen in heel Europa. En toen wisten we het zeker; Er komen nog meer Bordeaux Dogs! We hebben toen een huis gekocht met een flink stuk grond erbij. We hebben een oude loods achter ons huis omgebouwd tot een waar dierenhotel en vanaf dit moment is de groep Bordeaux Dogs al snel uitgegroeid naar een echte roedel.

oprahOnze kennel staat officieel geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en zijn we lid van de Bordeaux Dog Club Nederland.

Wij stellen het plezier dat wijzelf hebben met onze honden en het plezier dat de honden onderling hebben voorop. Dat koppelen we in eerste instantie aan veel leef en speel ruimte en het perfect geïsoleerde hondenhotel. Geïnteresseerden kunnen ten aller tijden bij ons langskomen en desgewenst zich gelijk in de roedel begeven. U bent altijd welkom.

Als we het over dierenwelzijn hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over het karakter en het gedrag van onze honden. Iedereen wil natuurlijk een vriendelijke huishond. Onze honden hebben een zeer ruime speelweide, komen ook gewoon binnen in huis, groeien op in een roedel, waaien met regelmaat lekker uit op het strand, krijgen goede kwalitatieve voeding. Dit maakt dat al onze honden een zeer relax karakter vertonen. Iedereen is van harte welkom om zich binnen onze roedel te begeven zodat u uzelf kunt overtuigen. Hierbij zijn kinderen (onder begeleiding) ook van harte welkom!iamdelegeaneweb02

Naast het dierenwelzijn en karakter spelen er natuurlijk veel meer aspecten bij de aanschaf van een hond. Juist bij grote rassen spelen er een hoop aspecten mee, die betrekking hebben op de gezondheid van de hond. Daar kunnen wij natuurlijk vele webpagina’s aan wijden, maar een verwijzing naar de webpagina van de Bordeaux Dog Club Nederland volstaat minstens zo goed. Daar kunt u alle informatie vinden over de gezondheidsaspecten waarop u moet letten bij de aanschaf van een Bordeaux Dog pup. Wij zijn aangesloten bij de Bordeaux Dog Club Nederland. Als het gaat om de gezondheid van onze honden, kunnen wij u melden dat wij al onze honden laten testen om de meest voorkomende erfelijke afwijkingen (HD, ED), dat we gebruik maken van internationale bloedlijnen (bij voortplanting vers bloed binnen halen om inteelt afwijkingen te voorkomen). Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de oudere en bekende bloedlijnen om zo de best mogelijke bloedlijnen te selecteren waarmee wij Bordeaux Dogs willen fokken. Hierin zit echter wel de moeilijkheid; Een oudere en goed onderzochte bloedlijn geeft een redelijk inzicht in de kans op erfelijke afwijkingen, dat is de basis waarmee wij fokken. Het binnenhalen van internationale bloedlijnen geeft dan wel het voordeel dat inteelt afwijkingen voorkomt, je weet echter nooit voor 100% zeker wat er historisch gezien in de betreffende bloedlijn is voorgekomen. We willen hiermee alleen maar aangeven dat wij onze uiterste best doen om de kans op erfelijke afwijkingen tot een minimum te beperken, maar elke hond blijft een product van moeder natuur. We kunnen dus niet garanderen dat een afwijking nooit voorkomt, we kunnen alleen beloven, dat als dit het geval is dat we er op een nette en professionele manier mee om gaan.

showcuijkHet laatste aspect wat zeker meespeelt bij de aanschaf van een Bordeaux Dog zijn natuurlijk de uiterlijke kenmerken (het oog wil immers ook wat). Voor een goede toetsing, of onze honden voldoen aan de raskenmerken die aan een Bordeaux Dog gesteld worden, showen wij onze honden op nationale en internationale hondenshows.

Wij hebben de kennis in huis om onze honden internationaal te verkopen, hier gaat ook onze voorkeur naar uit, omdat wij zoals eerder aangegeven voordelen zien in de vermenging van goede internationale bloedlijnen. Onze ambitie ligt ook op internationaal niveau; we willen dat onze honden hoge ogen gooien op de bekendste nationale en internationale hondenshows. Vaak hoor je fokkers zeggen; “Wij fokken showkwaliteit honden, en als je zo’n hond wilt kopen, dan zitten daar een aantal aanvullende eisen aan vast”. “Onzin!”, zeggen wij. Het verschil tussen een huishond en een showhond, is alleen een verschil in wat je als koper uiteindelijk met je hond gaat doen. Het zegt hooguit iets over het ambitieniveau van de fokker, maar niets over de uiteindelijke koper van de hond. Bij ons is dus iedereen van harte welkom!

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een Bordeaux Dog van onze kennel,
neemt u dan gerust contact met ons op. 

pasfotologoweb

 

.

Hooch1eplacgroningen2012web

Welcome! Thank you for visiting our webpage!

Let us introduce ourselves first; we are Timo and Larissa Bleecke and we live in the town of Wieringerwerf in the beautiful Dutch polders, together with our pack of Bordeaux Dogs. A long time ago we bought our first Bordeaux Dog at a certified Bordeaux Dog breeder in The Netherlands. Sadly, we soon found out the dog had severe hip dysplasia and needed surgery together with a long and intensive rehabilitation period. After we went through all this, our dog was diagnosed with a brain tumor.

After this experience the passion began to slip away, at least, so we thought. Since then, we have had many different breeds of dogs in our care and developed an extensive knowledge about dog behavior, obedience and behavior within packs. Still, the predilection for Bordeaux Dogs was always there in the back of our heads.
.
turnerthehollywoodranch01

Fortunately, Jan who owned Bordeaux Dog kennel ‘De Legeane’ crossed our path. From that moment, we realised that things could really be different with this breed of dog. We were impressed by the health and vitality of their dogs, and to add to that, they were gorgeous! Old habits die hard, so that´s when our own kennel ‘The Hollywood Ranch’ was brought to life. We bought our first “real” Bordeaux Dog from Jan, the young lady named Cheryl.

The year after that we decided to find out if our predilection for Bordeaux Dogs wasn’t leading to impulse actions and decisions (it happens when you’re in love, even with a dog!). In every way, we have convinced ourselves that we want to keep doing this. We have gathered a large amount of information and attended a lot of dog shows all over Europe, after which we knew; there are going to be more Bordeaux Dogs! We then bought a house with a big patch of land, and converted an old barn behind the house into a real animal hotel, and soon after that our group of Bordeaux Dogs became bigger to turn into a real pack of dogs!

oprahOur kennel is officially registered with the Dutch Kennel Club ( Raad van Beheer ) and we are a member of the Bordeaux Dog Club Netherlands.

For us, the fun we have with our dogs and the fun our dogs have with each other is the most important. This means our dogs have a big living area where they can play, and our perfectly isolated dog hotel. Anyone who is interested to see for themselves can come by at any time and if desired, meet the pack immediately. You are always welcome to visit.

When we are talking about the wellbeing of animals, of course it’s also important to discuss the personality, characteristics and behavior of our dogs. Everyone of course wants a sweet house dog. Our dogs have an extensive play area, but they also are very welcome to step into the house. They grow up in a pack, and we often take them to the beach to run and play. Of course our dogs are being fed high quality foods. All of this makes that our dogs all have a very relaxed attitude. And again; everyone is very welcome to come and see for themselves! Kids are also welcome to join in the fun, but make sure children are at all times accompanied by an adult.iamdelegeaneweb02

When you are thinking about getting a dog, not only wellbeing and personality are important aspects. Especially with the larger breeds, many aspects play a role that are related to the health of a dog. Of course we could devote many pages to this, but a simple reference to the Bordeaux Club Netherlands, of which we are a member, will get you all the things you need to take into notice when you are planning on purchasing a Bordeaux Dog pup. In reference to the health of our dogs, we can assure you we have all our dogs tested for the most common hereditary disorders, and we make use of international bloodlines (when our dogs procreate, we bring in fresh blood to avoid inbreeding disorders). In addition, we have done extensive research within older and known bloodlines to make sure we select the best bloodlines which we want to use to breed our Bordeaux Dogs. This is also the difficulty; an older and well researched bloodline gives a fair insight into the chances of hereditary disorders, which is the bloodline we use as our base for breeding. Getting in international bloodlines has the advantage of avoiding inbreeding disorders, but you can never be 100% sure what has occurred within the bloodline historically. We want to indicate that we are doing whatever we can to keep the chance of hereditary disorders to a minimum, but every dog is still a product of Mother Nature. We can therefore not guarantee our dogs will never show some sort of anomaly, but we can promise you that if unhoped-for this does happen, we will act accordingly and professionally about this.

showcuijkThe last aspect that definitely is important in the purchase of a Bordeaux Dog, is of course the appearance of the dog. To make sure we are keeping up to high standards, and to know if our dogs meet the breed’s characteristics that are required for Bordeaux Dogs, we regularly enter our dogs in dog shows nationally and internationally.

We possess the knowledge needed to sell our dogs internationally, which is also our preference since we can see the advantages of mixing quality international bloodlines. Our ambitions are also focused on an international level; we want our dogs to score high at the most well known shows around the world.
Many times you will hear a breeder say; “We breed show-quality dogs, if you want to to buy a dog like this, you need a set of extra requirements to get one.” We say; “Nonsense!” The difference between a show dog and a house dog only applies to what the new owner wants to eventually do with the dog. These kinds of statements at the most say something about the breeder’s ambitions, but it does not say anything about the potential new owner. This means at The Hollywood Ranch, everyone is welcome!

If you want any additional information, or are you interested in a Bordeaux Dog from The Hollywood Ranch, don’t hesitate to contact us!

pasfotologoweb

Leave Comment